EN | | BM

Polisi Keselamatan Makanan Syarikat

Polisi Keselamatan Makanan Everprosper Food Industry adalah "Komitmen Keseluruhan dalam Menyediakan Produk yang Selamat dan Berkualiti kepada Pelanggan adalah kami paling hargai". Ini akan dilaksanakan melalui:

 
  1. Bertekad untuk memastikan produk kami mencapai matlamat perniagaan, memenuhi syarat Malaysia & International Food Safety Statutory & Regulation dan juga memenuhi hasrat keperluan pelanggan yang dipersetujui bersama.
  2. Secara berterusan meningkatkan kualiti dan keselamatan produk kami
  3. Bertekad untuk memastikan keberkesanan sistem pengurusan dalam kualiti dan keselamatan makanan
  4. Berkomunikasi dengan komitmen kami melalui komunikasi dalaman dan luaran yang berkesan
  5. Berkomunikasi, melaksanakan dan komitmen kami di semua peringkat organisasi
 

Objektif keselamatan makanan kami adalah:

  1. Untuk menyediakan mi lidi organik yang kering, mi  asli, mi kukus & produk mi kering organik yang memenuhi standard mikrobiologi;
Total Plate Count   :           < 105 cfu/g
Coliform                      :           Absent/g
E. coli                             :           Absent/g
Yeast & Molds          :           < 200 cfu/g
  1. Untuk memastikan bahan pencemar logam berada dalam kadar maksimum yang dibenarkan mengikut Jadual Akta Makanan Malaysia Keempat Belas (Peraturan 38))
Bahan Logam Kadar yang dibenarkan
Arsenic (As) 1 ppm
Lead (Pb) 2 ppm
Tin (Sn) 40 ppm
Mercury (Hg) 0.05 ppm
Cadmium (Cd) 1 ppm
Antimony (Sb) 1 ppm
 
 
 
 
 
   1. Untuk mengurangkan kes aduan pelanggan kepada tidak lebih daripada 2 kes setahun mengenai isu keselamatan makanan.


Anda mempunyai 0 produk di dalam bakul. Adakah anda ingin semak keluar?
0 barang
Tukar ke versi mobile
available in
Langgan Risalah